Výjazd č.2/2021 Testovanie Pobedim č.199 22.1.2021
Pobedimský hasiči v najvýššej skupine
Výjazd č.50/2020 Previerkové cvičenie - 25.11.2020
Výjazd č.51/2020 Naklonený strom Pobedim 435 25.11.2020
Výjazd č.49/2020 Bodavý hmyz Podolie 867 22.11.2020
Výjazd č.48/2020 Strom suchý Pobedim 12.11.2020
Výjazd č.47/2020 COVID 19 Pobedim 8.11.2020
Výjazd č.46/2020 COVID 19 Pobedim 7.11.2020
Výjazd č.45/2020 COVID 19 Pobedim testy 1.110.2020
Výjazd č.44/2020 COVID 19 Pobedim testy 30.10.2020
Výjazd č.43/2020 Bodavý hmyz Podolie 589 10.10.2020