Výjazd č.5/2021 Použitie AED Brunovce č.127 4.2.2021
Výjazd č.4/2021 Testovanie Covid19 Pobedim 30.1.2021
Výjazd č.3/2021 Testovanie Covid19 Pobedim 23.1.2021
Výjazd č.1/2021 Otváranie bytu Podolie č.711 18.1.2021
Výjazd č.54/2020 zaplav. cesta Podolie Kopanice 31.12.2020
Výjazd č.53/2020 Požiar stromu Pobedim Háj 23.12.2020
Výjazd č.52/2020 očistenie cest.komunikácie Lubina 23.12.2020
Výjazd č.51/2020 stromy pri obecnom úrade 25.11.2020
Výjazd č.2/2021 Testovanie Pobedim č.199 22.1.2021
Pobedimský hasiči v najvýššej skupine
Výjazd č.50/2020 Previerkové cvičenie - 25.11.2020