Výjazd č.3/2017 - Technická pomoc vytiahnutie kamióna - obec Pobedim 17.1.2017
Výjazd č.2/2017 - Požiar pivničných priestorov RD obec Banka 11.1.2017
Výjazd č.1/2017 - Požiar prístavby RD obec Očkov 7.1.2017
Štatistika výjazdov za rok 2016
Výjazd č.35 Požiar skládky Podolie 21.12.2016
Výjazd č.35 Previerkové cvičenie veliteľom DHZO Pobedim
Výjazd č.34 Previerkové cvičenie od OR HaZZ NM pre DHZO Pobedim 2.12.2016
Výjazd č.33 Technický zásah -strom Pobedim
Výjazd č.32 Technický zásah 18.11.2016 - PD Pobedim
Výjazd č.29 Požiar 25.09.2016 - balíky slamy Pobedim
Výjazd č.30 Požiar 25.09.2016 - kontajner Pobedim