Výjazd č.27 Požiar 20.09.2016 - osobne mot.vozidlo Pobedim
Výjazd č.26 Požiar 30.08.2016 - slama na poli Podolie
Výjazd č.25 Požiar 04.08.2016 - tráva blízko pola Horná Streda
Výjazd č.24 Technický zásah 31.07.2016 - zaplavené pivnice RD Častkovce
Výjazd č.23 Technický zásah 31.07.2016 - padnutý strom Podolie
Výjazd č.22 Technický zásah 31.07.2016 - zapl.cesta Podolie
Výjazd č.21 Požiar 25.07.2016 - slama na riadkoch Čachtice
Výjazd č.20 Požiar stohu 23.07.2016 - stoh PD Podolie
Výjazd č.18 Technický zásah 21.07.2016 - potrubie skládka odpadu Rakovice
Výjazd č.19 Požiar slamy 21.07.2016 - slama na riadkoch Podolie - Kopanice
Výjazd č.17 Požiar obilia 20.07.2016 - pole Vrbové