Výjazd č.48/2020 Strom suchý Pobedim 12.11.2020
Výjazd č.47/2020 COVID 19 Pobedim 8.11.2020
Výjazd č.46/2020 COVID 19 Pobedim 7.11.2020
Výjazd č.45/2020 COVID 19 Pobedim testy 1.110.2020
Výjazd č.44/2020 COVID 19 Pobedim testy 30.10.2020
Výjazd č.43/2020 Bodavý hmyz Podolie 589 10.10.2020
Výjazd č.42/2020 Bodavý hmyz Pobedim č.303 3.10.2020
Výjazd č.41/2020 Požiar OMV Podolie záhradky 27.9.2020
Výjazd č.40/2020 AED Horná Streda č.404 26.9.2020
Výjazd č.39/2020 Bodavý hmyz Pobedim HZ 22.9.2020
Výjazd č.38/2020 Bodavý hmyz Bašovce Rybník 18.9.2020