Výjazd č.7/2018 - Technická pomoc kolkáreň Pobedim 08.03.2018
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 1092  Prečítané 1092 Prečítané
printer

Jednotka DHZO Pobedim bola požiadaná členom kolkárskeho klubu Pobedim o asistenciu pri odčerpaní zaplavenej   
kalovej šachty. Na zásah vyslaná technika AHZS VW Transporter + 3 členovia DHZO Pobedim.  
Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedna o prečerpavajúcu šachtu kolkárskeho klubu, z ktorej  
neodtekala voda. Pomocou elektrickeho kaloveho čerpadla členovia DHZO vodu vytiahli a zistili že v prečerpávajúcej 
šachte sa nachádza čerpadlo KK Pobedim ktore vytiahli a zistili že v nasávacom hrdle bolo upchate textilnou látkou 
členovia čerpadlo KK Pobedim vyčistili a osadili späť do šachty, ktorú mezi tým daľší člen vyčistil. 
Po vyčistení a odčerpaní vody jednotka zbalila vecné prostriedky, spísala potrebne údaje a vrátila sa na svoju základňu.
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.