Výjazd č.21/2017 - TP Zatopená cesta Pobedim 2.9.2017
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 1590  Prečítané 1590 Prečítané
printer

Eva Pogranová spozorovala zatopenú časť cesty na Kútnarskej ulici. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario a AHZS VW T4 5+1 člen DHZO Pobedim. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že je zaplavená cesta odĺžke 25m i ostná plocha v okolí kanálového poklopu kanála "Hyndžiera", ktorý preteká stredom obce. Záplavová voda, z kanála, ohrozuje okolité záhrady a obytné domy. Jednotka DHZO Pobedim zavolala Rybárskemu spolku Zástodolie Pobedim, ktorý má v užívaní tento kanál, aby zavreli prívodný ventil tohto kanála. Jozef Bielik, člen Rybárskeho spolku Zástodolie Pobedim, uzavrel prívodný ventil, ktorý bol naplno otvorený. Jednotka DHZO Pobedim odčerpala pomocou kalového čerpadla vodu z kanálovej šachty. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.