Výjazd č.5 Požiarno previerkové cvičenie Pobedim 13.04.2016
Pridal  Martin Martin Súťaž Súťaž 2366  Prečítané 2366 Prečítané
printer

Dňa 13.04.2015 bolo vyhlásené previerkové cvičenie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim.
Cvičenie zvolal veliteľ jednotky DHZO Pobedim bolo zamerané na:   
požiar budovy domu smútku na miestnom cintoríne, požiar v jednej miestnosti vznikol od elektrickeho skratu a
v druhej miestnosti od sviečky a preniesol sa na strechu budovy. U prieskumnej skupiny použité ADP Saturn S7.
Zvolanie členov veliteľ DHZO Pobedim vykonal pomocou SMS systemu.  
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na mieste prítomní starosta obce Pobedim Bc.Martin Lednický.  
   
PC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
použitie výstroja a výzbroja  
velenie veliteľa zásahu pri zásahu  
BOZP pri zásahu  
použitie spojenia pri zásahu  
použitie ADP  
   
O cvičení informovaný veliteľom DHZO Pobedim a sms správou starosta obce Pobedim Bc.Martin Lednický
   
Cvičenie bolo oznámene aj na Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín.