Výjazd č.33 Technický zásah -strom Pobedim
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 2438  Prečítané 2438 Prečítané
printer

Pani  Š. Kucharová požiadala svojho vnuka Martina Vallu, ktorý je členom DHZO Pobedim, aby orezali strom
ktorý sa nachádza pred ich domom  a zasahuje do prívodných elektrických káblov.  
Vyslaná technika AHZS MB Vario + 2 členovia DHZO Pobedim.  
Po príchode na miesto bolo zistene, že sa jedná  o strom z ktorého konáre presahujú nad elektrické vedenie 
do obytného domu.  
Pomocou rebríka a pilky na drevo členovia DHZO Pobedim odrezali konáre.  
Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na svoju základnu.  
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov ani k poškodeniu hasičskej techniky.