Výjazd č.32 Technický zásah 18.11.2016 - PD Pobedim
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 2272  Prečítané 2272 Prečítané
printer

Starosta obce Pobedim p. Mgr. Martin Lednický požiadal velitela DHZO Pobedim o očistenie miestnej komunikácie na  
ulici Družstevná v obci Pobedim od nánosov blata.  
Vyslaná technika CAS 32 T 815 + 2 členovia DHZO Pobedim.  
Po príchode na miesto bolo zistene, že sa jedná o znečistenú komunikáciu a prijazdovú cestu do PD Pobedim od blata. 
Pomocou asanačnej lišty a 1x C prúdu bola komunikácia očistená a tiež aj nádvorie PD Pobedim a prilahle parkovisko.
Po očistení komunikácie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na svoju základnu.  
Voda do vozidla bola 3x tankovana z hydrantovej siete v obci.  
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov ani k poškodeniu hasičskej techniky.