Výjazd č.29 Požiar 25.09.2016 - balíky slamy Pobedim
Pridal  Martin Martin Požiar Požiar 3537  Prečítané 3537 Prečítané
printer

Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín vyslalo jednotku DHZO Pobedim na požiar balíkov slamy, ktoré sa nachádzaliv obci Pobedim pri ceste v smere na obec Podolie. Vyhlásenie poplachu bolo vykonané pomocou SMS systému. Následne bol výjazd jednotky ohlásený na tel. č 150. Na zásah bola vyslaná technika CAS32 T815 + 4 členovia DHZO Pobedim. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sa jedná o požiar balíkov slamy, ktoré predtým slúžili ako umiestnenie reklamného pútača. Na mieste požiaru sa nachádzala zásahová jednota OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikou CAS30 T815/7 + 3, ktorá požiar už lokalizovala. Zásahová jednotka DHZO Pobedim sa nahlásila VZ HaZZ NM. Po konzultácii s VZ bola zásahová jednotka DHZO vrátená späť na základňu. Následne bol odchod z miesta zásahu a príchod na základňu ohlásený na tel. č. 150. Počas zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich členov a ani k poškodeniu zasahujúcej hasičskej techniky.