Výjazd č.37/2021 Bodavý hmyz Podolie 6.7.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 21  Prečítané 21 Prečítané
printer

VYHLÁSENIE POPLACHU:Veliteľovi DHZO Pobedim ohlásil občan obce Podolie, že má v RD hniezdo bodavého hmyzu a požiadal jednotku DHZO Pobedim o odstránenie.Vyslaná technika AHZS MB Vario 1+3 členovia 

JAZDA NA MIESTO UDALOSTI:Jazda k miestu udalosti prebehla bez komplikácií.PRIESKUM:Po príchode zistene, že hniezdo sa nachádza pod schodiskom rodinného domu.

PRIEBEH ZÁSAHU:Dvaja členovia DHZO Pobedim sa vystrojili ochrannými odevmi proti bodavému hmyzu a za pomoci spreja a vysávača bolo hniezdo postupnezlikvidované. Následne bolo miesto odovzdane majiteľovi. Foto-dokumentácia vyhotovená pomocou tabletu. Po zbalení vecných prostriedkov sajednotka DHZO Pobedim vrátila na svoju základňu. Výjazd a návrat jednotky DHZO Pobedim ohlásený na OS KR HaZZ Trenčín.

INÉ:Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov ani k poškodeniu hasičskej techniky.