Výjazd č.36/2021 Padnutý strom Pobedim 27.6.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 36  Prečítané 36 Prečítané
printer

Občan obce Pobedim p.Gróf nahlásil veliteľovi DHZO Pobedim spadnutý strom v obci Pobedim časť Háj. Jednotka DHZO Pobedim vykonala výjazd s technikou AHZS MB Vario 1+3 členovia. Jednotka DHZO Pobedim dorazila na miesto a zistila že časť spadnutého stromu je zachytená na drôtoch elektrickeho vedenia. VZ si vyžiadal cez OS KR HaZZ TN na miesto poruchovú službu SE. Po príchode poruchovej služby bola časť ulice odpojená od prívodu elektrickej energie a následne bol strom zrezaní hasičmi v spolupráci  s pracovníkmi SE. Po zlikvidovaní udalosti sa jednotka DHZO vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.