Výjazd č.31/2021 Previerkové cvičenie KD Pobedim 29.5.2021
Pridal  Martin Martin23  Prečítané 23 Prečítané
printer

Dňa 29.05.2021 veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil jednotke DHZO Pobedim previerkové cvičenie pre DHZO Pobedim
požiar priestorov v kultúrnom dome s vyhľadávaním osôb.  
Cvičenie bolo zamerané na overenie časov príchodu na miesto, činnosti členov DHZO na mieste. 
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na zásah použitá technika:   
CAS 32 T 815, AHZS MB Vario, CAS 32 T 148, VW Transporter         
cvičenia sa zúčastnilo celkovo 11 členov DHZO Pobedim.  
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie pri zásahu - veliteľ zásahu   
správne nasadenie SaP  
záchrana osoby  
správne použitie a nasadenie pretlakového ventilátora  
   
Na mieste prítomný starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický  
Jednotka DHZO Pobedim spolupracovala s jednotkou DHZO Hrachovište