Výjazd č.26/2021 Bodavý hmyz Pobedim č.295 1.5.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 55  Prečítané 55 Prečítané
printer

Občan obce Pobedim, p. Herák, požiadal veliteľa družstva DHZO Pobedim o technickú pomoc a to likvidáciu bodavého hmyzu, ktorí vyletoval spod strechy RD a ohrozoval obyvatelov RD Pobedim č. d. 295. Veliteľ družstva DHZO Pobedim vyhlásil poplach pomocou mobilného telefónu. Na miesto bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1 + 2 členovia DHZO Pobedim. VZ ohlásil výjazd na OS HaZZ Trenčín. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumnou skupinou zistené, že bodavý hmyz vyletoval spod strechy RD. Na strechu RD nebol možný iný prístup, než cez strešnú krytinu. VZ vydal pokyn na umiestnenie rebríka za účelom výstupu na strechu. VZ sa obliekol do obleku proti bodavému hmyzu a spolu s dalšim členom zásahovej jednotky vystúpili na strechu RD z opačnej strany ako vyletoval bodavý hmyz. Majiteľ, zásahovej jednotke DHZO Pobedim dovolil strešnú krytinu rozobrať, aby bol možný prístup na poval. Prieskumom povaly bolo zistené, že ide o včely, ktoré si urobili hniezdo v nepálenej tehle v priestoroch blízko komína RD. VZ vydal pokyn na privolanie včelára. Dalej nebola vykonávaná žiadna činnosť až do príchodu včelára. Včelári sa dostavili na miesto udalosti a spolu s VZ a členom zásahovej jednotky vstúpili do priestorov povaly RD. Včelári po prieskume skonštatovali, že odber včiel nie je možné uskutočniť, vzhľadom na to, že za účelom nájdenia kráľovnej by bolo potrebné rozbiť murivo z nepálenej tehly, čo by poškodilo RD. VZ, po konzultácii s včelármi, vydal pokyn na likvidáciu včiel sprejmy proti bodavému hmyzu. Po likvidácii hniezda a kontrole účinku spreja proti hmyzu, VZ vydal pokyn na zbalenie vecných prostriedkov. Zásahová jednotka sa vrátila na svoju základňu. VZ nahlásil návrat zásahovej jendotky na OS HaZZ Trenčín.
Počas zásahu nedošlo k poškodeniu hasičskej techniky a ani k zraneniu členov zásahovej jednotky a prítomných osôb.
Použité boli dva spreje o objeme 0,7l.