Výjazd č.27 Požiar 20.09.2016 - osobne mot.vozidlo Pobedim
Pridal  Martin Martin Požiar Požiar 3758  Prečítané 3758 Prečítané
printer

Člen zásahovej jednotky DHZO Pobedim spozoroval dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k požiaru motorového vozidla. Vyhlásenie poplachu bolo vykonané pomocou SMS systému. Následne bol výjazd jednotky ohlásený na tel. č 150. Na zásah bola vyslaná technika AHZS MB Vario 815 + 5 členov DHZO Pobedim. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sa jedná o požiar motorového vozidla po dopravnej nehode. Motorové vozidlo bolo havarované mimo cesty na ľavej strane cesty III. triedy č. 1222 v smere na Hornú Stredu, približne 10m pred značkou "koniec obce". Ku kolízii s iným motorovým vozidlom nedošlo. Požiar bol od havarovaného vozidla rozšírený aj na trávnatú plochu pri ceste o rozlohe približne 9m2. V motorovom vozidle sa nenachádzali žiadne osoby. Osoba, ktorá viedla vozidlo sa nachádzala mimo neho a jej ošetrenie vykonala rýchla zdravotná pomoc. Zásahová jednotka pomocou jedného vysokotlakého prúdu požiar motorového vozidla a trávnatého porastu lokalizovala. Použitý bol aj jeden dýchací prístroj. Na miesto zásahu sa dostavila aj jednotka OR HaZZ s vozidlom AHZS MB Atego + 3, ktorej veliteľovi bolo odovzdané velenie pri zásahu. Jednota OR HaZZ dopĺňala vodu z AHZS MB Atego do AHZS MB Vario 815. V čase 16:50 jednotka OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom odovzdala požiarovisko zásahovej jednotke DHZO Pobedim a potom sa vrátila na svoju základňu. Zásahová jednotka vykonala protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle a počas zásahu riadila dopravu v ťažko prehľadnej zákrute za obcou Pobedim. Jednotka policajného zboru zdokumentovala miesto dopravnej nehody a potom dovolila jednotke DHZO Pobedim odísť z miesta zásahu. Po spísaní potrebných údajov sa zásahová jednotka vrátila na základňu. Príchod na základňu bol ohlásený na tel. č. 150. Počas zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich členov a ani k poškodeniu zasahujúcej hasičskej techniky.

Vozidlo: Kia Sportage, hnedá farba, EČV: NM513CJ
Majiteľ: Jozef Lazarčík, Horná Streda 340, 916 24 Horná Streda