Výjazd č.19/2021 Testovanie COVID 19 3.4.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 33  Prečítané 33 Prečítané
printer

Starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický požiadal veliteľa družstva DHZO Pobedim o technickú pomoc, súčinnosť pri skriníngovom testovaní obyvateľstva SR proti COVID 19. Veliteľom boli členovia oslovený a dňa 03.04.2021 boli na miesto vyslaný 4 členovia. Na miesto bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+3 členovia DHZO Pobedim.   Po príchode boli členovia DHZO Pobedim nápomocný zdravotíckemu teamu počas skríningovému testovaniu obyvateľstva, na konci testovania členovia DHZO celú budovu definfikovali. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu. Testovalo sa od 08:00 hod. do 12:00 hod.