Výjazd č.18/2021 Zrezanie stromu Podolie 30.3.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 32  Prečítané 32 Prečítané
printer


Starosta obce Podolie p.Bobocký požiadal jednotku DHZO Pobedim o zrezanie sucheho stromu na križovatke Podolie- smer Podolie Kopanice. Veliteľ DHZO Pobedim vyslal na miesto techniku AHZS MB Vario 1+2 členovia DHZO Pobedim.  O udalosti informované operačne stredisko HaZZ v Trenčíne. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o strom na križovatke a hrozilo, že by padom mohol ohroziť cestnú premávku, nakoľko bol vo vnútri už suchý a práchnivý. Členovia DHZO Pobedim pomocou motorovej píly strom zrezali a starosta si miesto a cestnú komunikáciu očistil pomocou obecných pracovníkov a obecnej techniky. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Návrat jednotky DHZO Pobedim ohlásený na OS KR HaZZ TN.