Výjazd č.17/2021 PPC - budova HZ 27.3.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 30  Prečítané 30 Prečítané
printer

Dňa 27.03.2021 veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil jednotke DHZO Pobedim previerkové cvičenie pre DHZO Pobedim
požiar pivničných priestorov s nadýchanou osobou.  
Cvičenie bolo zamerané na overenie časov príchodu na miesto, činnosti členov DHZO na mieste. 
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na zásah použitá technika:   
CAS 32 T 815, AHZS MB Vario         
cvičenia sa zúčastnilo celkovo 11 členov DHZO Pobedim.  
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie pri zásahu - veliteľ zásahu   
správne nasadenie SaP  
záchrana osoby  
správne použitie a nasadenie pretlakového ventilátora