Výjazd č.14/2021 DN Nákladne auto zakliesnená osoba H.Streda 16.3.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 180  Prečítané 180 Prečítané
printer

OS KR HaZZ Trenčín ohlásilo veliteľovi DHZO Pobedim dopravná nehoda - vozidlo mimo cestu na štátnej ceste Pobedim smer Horná Streda so zakliesnenou osobou. Veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil poplach pomocou SMS Fireport systemu. Na zásah bola použitá technika AHZS MB Vario + 6 členov. Výjazd jednotky ohlásený na OS KR HaZZ Trenčín na č.150. Jednotka DHZO Pobedim dorazila na miesto udalosti a bolo zistené, že ide o dopravnú nehodu nákladného vozidla, ktoré sa nachádzalo mimo cestnej komunikácie, prevrátené na pravom boku a pod predným pravým kolesom bola zakliesnená osoba. Zakliesnená osoba bola pri vedomí. Na mieste udalosti sa nachádzal traktor, ktorý už pred príchodom jednotky DHZO Pobedim napomáhal pri vyslobodzovaní zakliesnenej osoby. Na miesto sa dostavili daľší členovia DHZO Pobedim na osobných vozidlách a zároven s nimi na miesto dorazila ZZS. Jednotka DHZO spolu so ZZS a traktorom započala vyslobodzovanie zakliesnenej osoby s dostupními prostriedkami. Nasledne dorazila jednotka OR HaZZ NM. Po príchode jednotky OR HaZZ NM sa jednotka DHZO riadila pokynmi VZ HaZZ NM. Zranenú osobu sa podarilo vyťiahnuť spod vozidla a odovzdať do opatery ZZS. Na miesto sa dostavila Dopravná polícia SR. VZ HaZZ NM vydal pokyn jednotke DHZO zamedziť úniku prevádzkových kvapalín a pohonných hmôt do pôdy. VZ HaZZ NM predal velenie VZ DHZO Pobedim a potom jednotka OR HaZZ odišla z miesta udalosti. Jednotka DHZO Pobedim bola ďalej nápomocna pri vyťahovaní vozidla na cestnú komunikáciu pomocou odťahovej služby, ktorú si zabezpečil majiteľ. Po spísaní potrebných údajov, zbalení vecných prostriedkov a vyhotovení fotodokumentácie sa jednotka DHZO vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Návrat jednotky nahlásený na OS KR HaZZ TN č.150.

Vozidlo: MAN LOX-F, EČV: NM 913 DF, palivo NM, farba oranžová
Majiteľ: P&P TRANS s.r.o, Horná Streda 632
Užívateľ: Martin Petráš,