Výjazd č.2/2021 Testovanie Pobedim č.199 22.1.2021
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 89  Prečítané 89 Prečítané
printer

Starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický požiadal veliteľa družstva DHZO Pobedim o technickú pomoc, súčinnosť pri skriníngovom testovaní obyvateľstva SR proti COVID 19. Veliteľom boli členovia oslovený a dňa 22.01.2021 boli na miesto vyslaný 3 členovia. Na miesto bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+2 členovia DHZO Pobedim. Veliteľ jednotky DHZO Pobedim ohlásil výjazd na operačne stredisko HaZZ Trenčín.  Po príchode boli členovia DHZO Pobedim nápomocný zdravotíckemu teamu počas skríningovému testovaniu obyvateľstva, počas prestávok a na konci testovania v ten deň členovia DHZO celú budovu definfikovali. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu.