Výjazd č.50/2020 Previerkové cvičenie - 25.11.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 257  Prečítané 257 Prečítané
printer

Dňa 25.11.2020 bolo veliteľovi DHZO Pobedim ohlásené, z operačného strediska KR HaZZ TN previerkové cvičenie.
Previerkové cvičenie nariadil riaditeľ OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom p.Prno prítomní pri HZ v obci Pobedim.
Cvičenie zvolalo OR KR HaZZ NM bolo zamerané na overenie časov príchodu členov na HZ Pobedim. 
Zvolanie členov veliteľ DHZO Pobedim vykonal veliteľ DHZO pomocou FIRE portálu systemu.
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu (8 minút).  
Na mieste prítomní OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom Karol Prno, Juraj Novotný   
Na previerkovom cvičení DHZO Pobedim sa zúčastnilo celkovo 9 členov DHZO.  
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie veliteľa zásahu pri zásahu  
ustrojenosť a BOZP  
   
Preverenie jednotky DHZO Pobedim s akonalo kvôli novému zaradeniu DHZO Pobedim o ktorú sme požiadali na
kategorizáciu skupiny A1 plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.