Výjazd č.49/2020 Bodavý hmyz Podolie 867 22.11.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 239  Prečítané 239 Prečítané
printer

Občanka obce Podolie p.Maráková požiadala člena DHZO Pobedim o technickú pomoc. Osy v pokroví RD (novostavba) v obci Podolie č.867. Člen DHZO  kontaktoval veliteľa jednotky DHZO Pobedim a ten vyhlásil poplach pomocou sms. Na miesto bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1+3 členovia DHZO Pobedim. Veliteľ jednotky DHZO Pobedim ohlásil výjazd na operačne stredisko HaZZ Trenčín.  Po príchode sa dvaja členovia DHZO Pobedim vystrojili oblekmi proti bodavému hmyzu, sprejmy proti bodavému hmyzu a vysavačom. Po vystrojení boli dvaja členovia nasadený na likvidáciu hniezda pomocou vysavača a sprejov. V podkrovnej časti RD sa nachádzalo hniezdo , ktoré bolo postupne zastriekane sprejmi proti bodavemu hmyzu a následne odstránené. Po zlikvidovaní hniezda a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu, návrat bol nahlásený na OS KR HaZZ TN na  č.150 .   

Majiteľ: Daniela Marákova, bytom Podolie č.867