Výjazd č.47/2020 COVID 19 Pobedim 8.11.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 228  Prečítané 228 Prečítané
printer

Dňa 08.11.2020 sa konalo 2.kolo celoplošného pretestovania obyvateľstva, DHZO Pobedim bol požiadaný o technickú pomoc, súčinnosť pri celoplošnom pretestovaní obyvateľstva SR. Veliteľom boli členovia oslovený a dňa 08.11.2020 boli na miesto vyslaný 3 členovia. Na miesto bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+2 členovia DHZO Pobedim. Po príchode boli členovia DHZO Pobedim nápomocný zdravotíckemu teamu počas celoplošneho otestovania, počas prestávok a na konci testovania v ten deň členovia DHZO celú budovu definfikovali. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu.