Výjazd č.45/2020 COVID 19 Pobedim testy 1.110.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 212  Prečítané 212 Prečítané
printer

Dňa 01.11.2020 sa pokračovalo pri celoplošnom pretestovaní DHZO Pobedim bol požiadaný o technickú pomoc, súčinnosť pri celoplošnom pretestovaní obyvateľstva SR. Veliteľom boli členovia oslovený a dňa 01.11.2020 boli na miesto vyslaný 4 členovia. Na miesto bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+3 členovia DHZO Pobedim. Veliteľ jednotky DHZO Pobedim ohlásil výjazd na operačne stredisko HaZZ Trenčín.  Po príchode boli členovia DHZO Pobedim nápomocný zdravotíckemu teamu počas celoplošneho otestovania, počas prestávok a na konci testovania v ten deň členovia DHZO celú budovu definfikovali. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu.