Výjazd č.44/2020 COVID 19 Pobedim testy 30.10.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 206  Prečítané 206 Prečítané
printer

Starosta obce Pobedim Mgr. Martin Lednický požiadala veliteľa družstva DHZO Pobedim o technickú pomoc, súčinnosť pri celoplošnom pretestovaní obyvateľstva SR proti COVID 19. Veliteľom boli členovia oslovený a dňa 30.10.2020 boli na miesto vyslaný 3 členovia. Na miesto bola vyslaná technika AHZS VW Transporter 1+2 členovia DHZO Pobedim. Veliteľ jednotky DHZO Pobedim ohlásil výjazd na operačne stredisko HaZZ Trenčín.  Po príchode boli členovia DHZO Pobedim nápomocný zdravotíckemu teamu počas celoplošneho otestovania obyvateľstva, počas prestávok a na konci testovania v ten deň členovia DHZO celú budovu definfikovali. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu.