Výjazd č.22 Technický zásah 31.07.2016 - zapl.cesta Podolie
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 2341  Prečítané 2341 Prečítané
printer

Operačné stredisko KR HaZZ Trenčín vyslalo jednotku DHZO Pobedim do obce Podolie na zaplavenú komunikáciu v obci. 
Vyslaná technika AHZS MB Vario + protipovodnový vozík osádka 1+4 členovia DHZO Pobedim.  
Po príchode na miesto bolo zistene za sa jedna o zaplavenú cestnú komunikáciu po vydatných daždoch a hrozí že  
voda sa dostane do blizko stojaceho rodinneho domu c.361 p.Milan Kiko č.t.0902220791  
Jednotka nasadila na odčerpanie vody plávajúce čerpadlo.  
Počas zásahu prišli osobne obyvatelia nahlásiť spadnutý strom na inej ulici v obci.   
VZ DHZO Pobedim nechal na mieste odčerpavania protipovodnový vozik a troch hasičov , technika AHZS MB Vario 
odislo na udalost spadnutý strom. /samostatna sprava o vyjazde/  
Po odčerpani vody a zbalení vecnych prostriedkov jednotka DHZO Pobedim presunula na dalsiu udalosť ohlasenu OS  
KR HaZZ Trenčín. Komunikácia s operacnym strediskom bola na pevnú linku OS aby sa nezahlcovala tiesnova linka.
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov ani k poškodeniu hasičskej techniky.