Výjazd č.18/2020 Odpadnutá osoba Pobedim 25.7.2020
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 317  Prečítané 317 Prečítané
printer

Rodinný príslušníci p.Plichtová ohlásila členovi DHZO Pobedim udalosť a vyžiadalo pomoc jednotky DHZO Pobedim prístrojom AED do obce Pobedim č.390.  Jednotka DHZO Pobedim vykonala výjazd s technikou AHZS VW Transporter 1+1 člen DHZO Pobedim. Jednotka DHZO Pobedim dorazila na miesto spolu s posádkou ZZS. Po príchode na miesto bolo zistené, že osoba už nejaví známky života. Osobu prevzala posádka ZZS a následne bol konštatovaný exitus. Členovia DHZO Pobedim boli nápomocný ZZS. Po zdokumentovaní a spísaní potrebných údajov si jednotka DHZO Pobedim zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Na mieste prítomný rodinný príslušníci postihnutej osoby.                                                                                                                                                                                                                         Osoba: Jozef Valo, bytom Pobedim č.390