Výjazd č.2 Technický zásah 14.02.2016 - zaplavená pivnica RD Pobedim
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 3522  Prečítané 3522 Prečítané
printer

Občan Pobedima požiadal jednotku DHZO Pobedim o výpomoc pri odčerpaní vody z pivnice rodnného domu. 
Na zásah použitá technika AHZS VW Transporter 1+ 2 členovia DHZO Pobedim.  
Zvolanie členov DHZ pomocou SMS systemu. Udalosť nahlásená veliteľom DHZO na OS KR  HaZZ Trenčín.
Jednalo sa o zaplavenú pivnic rodinného domu pána Pavola Žitňanskeho, ktorá vznikla prasnutím ventilu od pračky.
Po príchode na miesto udalosti, bolo zistene, že sa na mieste nachádzala v miestnostiach pivníc cca 10 cm vody. 
Jednotka DHZO Pobedim nasadili na odčerpávanie vody z pivnice rodinného domu benzínové kalové čerpadlo Honda. 
Nápomocný jednotkám bol majiteľ a jeho rodinný príslušníci .   
Po odčerpaní vody, spísaní potrebných údajov a zbalení vecných prostriedkov bolo miesto udalosti odovzdané majiteľovi.
Jednotka DHZO Pobedim sa vrátila na svoju základňu.  
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.