Výjazd č.2/2020 Tech.pomoc zrezanie stromu Pobedim
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 528  Prečítané 528 Prečítané
printer

Občan obce Pobedim požiadal velitela DHZO Pobedim o pomoc pri zrezaní suchého stromu v parku obce Pobedim.        O udalosti upovedomení starosta obce Pobedim Mgr.Martin Lednický. Jednotka DHZO Pobedim vykonala výjazd s technikou AHZS MB Vario 1+1 člen DHZO Pobedim. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o suchý strom lipu ktorá bola suchá a hrozil jej pád na blízko stojacie rodinne domy. Počas zásahu bola použitá motorová píla - DHZO Pobedim. Členovia DHZO Pobedim strom zrezali a zbalili vecne prostriedky. Odpratanie zabezpečí p.Krajčík. Po zdokumentovaní a spísaní potrebných údajov sa jednotka DHZO Pobedim vrátila sa na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky.