Výjazd č.18 Technický zásah 21.07.2016 - potrubie skládka odpadu Rakovice
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 2301  Prečítané 2301 Prečítané
printer

Jednotku DHZO Pobedim požiadal riaditeľ Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti Kostolné - prevádzka Rakovice o 
technickú pomoc, vytiahnutie hadice a čerpadla z prečerpavajúcej šachty. Na zásah vyslaná technika AHZS VW  
Transporter a 2 členovia DHZO Pobedim. Výjazd ohlásený starostovi obce Pobedim Mgr.Martinovi Lednickemu.
Po príchode na miesto bolo zistene, že sa jedná o prečerpávajúcu šachtu a na mieste sa nachádzajú zamestnanci firmy. 
V šachte na spodu bolo treba odmontovať odpadovú rúru v spoji, ktorá bola zanesená odpadom.  
Vo vnútri šachti sa nachádzali nebezpečné výpary, preto sa jednotka DHZO vystrojila dýchacími pristrojmi ADP Saturn a
istení lanom zliezli do šachty, kde odpojili prívodnú rúru a vyčistili prietok.  
Po vyčistení znova odtokovú rúru namontovali späť a vyšli von zo šachty.  
Na mieste prítomny aj riaditeľ firmy p. Lehotaj Ján číslo telefonu 0902 999 496  
Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO Pobedim vratila na svoju základňu.
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov ani k poškodeniu hasičskej techniky.