Výjazd č.43 Bodavý hmyz Pobedim 10.10.2019
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 579  Prečítané 579 Prečítané
printer

Dňa 10.10.2019 bola občankou obce Pobedim požiadaná jednotka DHZO Pobedim o technickú pomoc odstránenie hniezda z bodavým hmyzom na povaly rodinného domu č.69 v obci Pobedim. Jednotka DHZO Pobedim vykonala výjazd s technikou AHZS MB Vario 1+3 členovia DHZO Pobedim. Výjazd a návrat na základňu ohlásený na OS KR HaZZ TN. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o hniezdo s bodavým hmyzom - osy, ktoré sa nachádzali na povaly RD a ohrozovali majiteľa.  Dvaja členovia DHZO Pobedim sa vystrojili oblekmi proti bodavému hmyzu a následne jednotka DHZO Pobedim nasadila na odstránenie hniezd 3 ks sprejov, hniezdo bolo postupne zlikvidované. Po odstránení hniezda a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO vrátila na svoju základňu. Počas zásahu na mieste prítomný rodinný príslušníci a  majiteľ nehnuteľnosti. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Bola vyhotovená fotodokumentácia.  Následne bola jednotka požiadaná aj o likvidáciu daľšieho hniezda s bodavým hmyzom u susedky na č.d.74 ,ktorú členovia pomocou sprejov zlikvidovali.                                                                                     Majitelia nehnuteľnosti:

RD  č.1:Emília Blahovcová, bytom Pobedim č.69,                                    RD č.2:  Eva Pogránová bytom Pobedim č.74