Výjazd č.37/2019 bodavý hmyz Pobedim 2.9.2019
Pridal  Martin Martin Technický zásah Technický zásah 578  Prečítané 578 Prečítané
printer


Dňa 02.09.2019 bola jednotka DHZO Pobedim požiadaná o technickú pomoc odstránenie hniezda z bodavým hmyzom na povaly rodinného domu č.243 v obci Pobedim. Jednotka DHZO Pobedim vykonala výjazd s technikou AHZS MB Vario 1+3 členovia DHZO Pobedim. Výjazd a návrat na základňu ohlásený na OS KR HaZZ TN. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o hniezdo s bodavým hmyzom - sršne, ktoré sa nachádzali na povaly RD a ohrozovali majiteľa s rodinou.  Dvaja členovia DHZO Pobedim sa vystrojili oblekmi proti bodavému hmyzu a následne jednotka DHZO Pobedim nasadila na odstránenie hniezd spreje, hniezdo bolo postupne zlikvidované. Po odstránení hniezda a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka DHZO vrátila na svoju základňu. Počas zásahu na mieste prítomný majiteľ nehnuteľnosti. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Bola vyhotovená fotodokumentácia.