Výjazd č.11 Technický zásah 05.06.2016 - DN D1 smer NM
Výjazd č.10 Technický zásah 14.05.2016 - DN Pobedim
Výjazd č.9 Požiar rodinný dom Podolie 06.05.2016
Výjazd č.8 Požiar kontajnera Pobedim 02.05.2016
Výjazd č.7 Požiar slamy Horná Streda 26.04.2016
Výjazd č.6 Technický zásah 25.04.2016 - Pobedim
Výjazd č.5 Požiarno previerkové cvičenie Pobedim 13.04.2016
Výjazd č.4 Požiar lesa Podolie - Kopanice 20.03.2016
Výjazd č.3 Požiar skládky Podolie 14.03.2016
Výjazd č.2 Technický zásah 14.02.2016 - zaplavená pivnica RD Pobedim
Výjazd č.1 26.1.2016 Planý poplach - požiar RD Podolie