Výjazd č.34 Previerkové cvičenie od OR HaZZ NM pre DHZO Pobedim 2.12.2016
Pridal  Martin Martin Novinky Novinky 1808  Prečítané 1808 Prečítané
printer

Dňa 02.12.2016 bolo veliteľovi DHZO ohlásené riaditelom OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom p.Prnom previerkové 
cvičenie  pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim.  
Cvičenie zvolalo OR KR HaZZ NM bolo zamerané na overenie časov príchodu členov na HZ Pobedim. 
Zvolanie členov veliteľ DHZO Pobedim vykonal pomocou SMS systemu.  
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na mieste prítomní starosta obce Mgr. Martin Lednický, vedúci OPT OR HaZZ NM p. Ištok a člen komisie OR 
HaZZ NM p.Novotný .   
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie veliteľa zásahu pri zásahu