Výjazd č.14/2020 Požiar neohlas. spaľovanie Podolie 31.5.2020
Pridal  Martin Martin Požiar Požiar 144  Prečítané 144 Prečítané
printer

Veliteľovi DHZO Pobedim bolo ohlásené dymenie pri lese za obcou Podolie. Po dohode s operačným  
strediskom KR HaZZ Trenčín, že zatiaľ bude vyslaná jednotka DHZO na preverenie. Veliteľ DHZO Pobedim 
vyhlásil poplach pomocou  Fireportál systému. Na zásah vyslaná technika AHZS MB Vario + 5 členov DHZO 
Pobedim a ďalší 5 členovia čakali na hasičskej zbrojnici. Výjazd jednotky ohlásený na OS KR HaZZ TN na č.150. 
Počas jazdy bolo spozorované dymenie, musela sa nájsť prístupová cesta. Veliteľ DHZO požiadal členov, ktorý 
zostali na hasičskej zbrojnici, aby išli na vežu pre sušenie hadíc a navigovali zasahujúcu jednotku k miestu požiaru. 
Nakoniec sa  k požiaru podarilo dostať až po poľnej ceste za ihriskom Podolie.    
Po príchode zistené, že sa jedná o neohlásené spaľovanie záhradného odpadu a kríkov na pozemku pri lese. 
Veliteľ DHZO Pobedim informoval OS KR HaZZ TN a majiteľa pozemku poučil ako postupovať pri spaľovaní, že je  
potrebné aby predtým ohlásil spalovanie na č.150.  
Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich príslušníkov, ani k poškodeniu hasičskej techniky. 
Majiteľ pozemku: Libor Kubica, bytom Častkovce 557, nar.24.6.1986