Výjazd č.13/2020 Previerkové cvičenie H.Streda 22.5.2020
Pridal  Martin Martin Novinky Novinky 157  Prečítané 157 Prečítané
printer

Dňa 22.05.2020 veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil jednotke DHZO Pobedim previerkové cvičenie pre DHZO Pobedim
plávajúce a prenosne čerpadlá, vytvorenie útočneho prúdu pomocou čerpadiel.  
Cvičenie bolo zamerané na overenie časov príchodu na miesto, činnosti členov DHZO na mieste. 
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na zásah použitá technika:   
CAS 32 T 815, AHZS MB Vario, AHZS VW Transporter, plávaj.čerpadlo Honda, kalove čerpadlo Heron      
cvičenia sa zúčastnuilo celkovo 11 členov DHZO Pobedim.  
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie pri zásahu - veliteľ zásahu   
správne nasadenie SaP  
hasenie pomocou čerpadiel  
správne použitie a nasadenie čerpadiel