Výjazd č.51 PPC - overenie akcieschopnosti 27.11.2019 od OR HaZZ NM
Pridal  Martin Martin310  Prečítané 310 Prečítané
printer

Dňa 27.11.2019 bolo veliteľovi DHZO ohlásené, riaditeľom OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom p.Prnom previerkové 
cvičenie  pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim.  
Cvičenie zvolalo OR KR HaZZ NM bolo zamerané na overenie časov príchodu členov na HZ Pobedim. 
Zvolanie členov veliteľ DHZO Pobedim vykonal veliteľ DHZO pomocou FIRE portálu systemu.
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na mieste prítomní OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom Karol Prno, Juraj Novotný   
Na previerke DHZO sa zúčastnilo celkovo 7 členov DHZO.  
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie veliteľa zásahu pri zásahu  
ustrojenosť a BOZP