Výjazd č.50 Požiar RD komína Pobedim 21.11.2019
Pridal  Martin Martin Požiar Požiar 305  Prečítané 305 Prečítané
printer

Dňa 21.11.2019 v čase 16:18 hod. ohlásilo OS KR HaZZ Trenčín, veliteľovi DHZO Pobedim požiar strechy rodinného domu v obci Pobedim. Veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil poplach pomocou FIRESYSTEMU a sirenou na hasičskej zbrojnici, na miesto zásahu bola vyslaná technika AHZS MB Vario 1+5 členov a CAS 32 T 815 1+1 člen DHZO Pobedim a 2 členovia sa dostavili na svojich súkromných vozidlách. Výjazd jednotky ohlásený na OS KR HaZZ TN na č.150 a po ukončení aj návrat. Po príchode na miesto zásahu, bolo zistené, že sa jedná o požiar sadzí v komíne rodinného domu. Jednotka DHZO Pobedim odstavila rodinný dom od elektrickéj energie a plynu. Jednotka DHZO Pobedim požiar sadzí v komíne lokalizovala pomocou 1x práškového hasiaceho prístroja. Požiar jednotka DHZO prekontrolovala pomocou termokamery, ktorú vlastní vo svojej výbave. Na miesto po našom príchode dorazila aj jednotka OR HaZZ NM s technikou AHZS MB Atego a CAS 30 T 815.  Jednotka DHZO Pobedim sa riadila pokynmi VZ HaZZ NM a spolu snim bol celý komín prekontrolovaný termokameramy DHZO a HaZZ. Po zdokumentovaní miesta udalosti a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na svoju základňu. Počas zásahu neprišlo k zraneniu zasahujúcich členov DHZO ani k poškodeniu hasičskej techniky. Bola vyhotovená fotodokumentácia.