Výjazd č.21/2019 PPC - Hasičská budova nádvorie Pobedim 07.06.2019
Pridal  Martin Martin Súťaž Súťaž 472  Prečítané 472 Prečítané
printer

Dňa 07.06.2019 veliteľ DHZO Pobedim vyhlásil jednotke DHZO Pobedim previerkové cvičenie pre DHZO Pobedim
požiar ropných produktov - hasenie pomocou strednej peny.   
Cvičenie bolo zamerané na overenie časov príchodu na miesto, činnosti členov DHZO na mieste. 
Výjazd techniky bol vykonaný v stanovenom limite výjazdu.  
Na zásah použitá technika CAS 32 T 815   1+10 členov.    
   
   
   
PPC sa preverilo:    
čas príjazdu členov DHZO na hasičskú zbrojnicu  
čas výjazdu techniky DHZO  
velenie pri zásahu - veliteľ zásahu   
správne nasadenie SaP  
hasenie penou